// var widget_id = widget_id || "YiNnwqrDoFFEwq3Cs8OUWH7DjVEwwrbCs1/DuMKiag=="; var mytuner_scripts = mytuner_scripts || {}; mytuner_scripts["player-v1.js_queue"] = mytuner_scripts["player-v1.js_queue"] || []; if (mytuner_scripts["player-v1.js-imported"] == undefined) { mytuner_scripts["player-v1.js-imported"] = false; mytuner_scripts["player-v1.js"] = function(){}; var s = document.createElement("script"); s.type = "text/javascript"; s.src = "https://mytuner-radio.com/static/js/widgets/player-v1.js"; s.defer = true; if (s.readyState){ //IE s.onreadystatechange = function(){ if (s.readyState == "loaded" || s.readyState == "complete"){ s.onreadystatechange = null; runQueue(); } }; } else { //Others s.onload = function(){ runQueue(); }; } document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s); function runQueue() { mytuner_scripts["player-v1.js_queue"].forEach(function(func) { func(); }); } mytuner_scripts["player-v1.js_queue"].push(function(){mytuner_scripts["player-v1.js"]("YiNnwqrDoFFEwq3Cs8OUWH7DjVEwwrbCs1/DuMKiag==")}); } else { let widget = document.getElementById("YiNnwqrDoFFEwq3Cs8OUWH7DjVEwwrbCs1/DuMKiag=="); if (widget && widget.dataset.requires_initialization === "true") { if (mytuner_scripts["player-v1.js-imported"]) { mytuner_scripts["player-v1.js"]("YiNnwqrDoFFEwq3Cs8OUWH7DjVEwwrbCs1/DuMKiag=="); widget.dataset.requires_initialization = "false"; } else { mytuner_scripts["player-v1.js_queue"].push(function(){ mytuner_scripts["player-v1.js"]("YiNnwqrDoFFEwq3Cs8OUWH7DjVEwwrbCs1/DuMKiag=="); widget.dataset.requires_initialization = "false"; }); } } }

    Een vriend waar je altijd op rekenen kan

    Naar onze niet te missen muziek !

    Luister reeds ...